Sedació Conscient

La sedació conscient és una tècnica anestèsica amb medicaments que els odontòlegs s’administren als pacients perquè aquest redueixi lleument el funcionament del seu sistema nerviós central.

La sedació conscient es realitza amb l’objectiu d’exercir un tractament odontològic amb més facilitat.

El pacient no perd del tot la consciència i manté contacte verbal amb l’odontòleg durant la realització dels tractaments.

QUINS TIPUS DE SEDACIÓ EXISTEIXEN?

Sedació oral. Sota aquesta via d’administració, la sedació és més suau.

Sedació inhalatòria. Aquest tipus de sedació s’administra a través d’una màscara nasal per la que s’inhala oxigen i òxid nitrós (N20), que és un gas anestèsic (anomenat “gas del riure“). La sedació inhalatòria pot ser bastant forta ja que efectes narcòtics i analgèsics. No obstant això, amb aquest tipus de sedació el pacient no arriba a aconseguir un grau de comoditat com el que s’administra per via endovenosa. En l’actualitat hi ha especialistes que prefereixen no utilitzar-la a causa dels seus possibles efectes d’intoxicació.

Sedació endovenosa. És un tipus de sedació de més qualitat en la qual l’anestesiòleg especialista pot modular el grau de sedació d’acord amb les necessitats del pacient i de l’odontòleg. S’administra per via intravenosa, sota supervisió cardiovascular i respiratòria de manera contínua.

NIVELLS DE SEDACIÓ

 • Sedació mínima: Amb un nivell mínim de sedació, no té efectes cardiovasculars, permet al pacient mantenir la capacitat de resposta normal davant d’estímuls verbals i tàctils (no dolorosos). S’ha de considerar un nivell elevat de control constant per mantenir la seguretat del pacient i no permetre que aquest perdi la consciència.
  Sedació moderada: Permet mantenir la consciència del pacient, incloent estímuls verbals i de vegades acompanyat de lleugers estímuls tàctils.
 • Sedació profunda: Nivell de consciència durant la qual el pacient només respon adequadament davant d’estímuls físics, fins i tot dolorosos. La funció cardiovascular no té alteracions.
 • Anestèsia general: Pèrdua de consciència, el pacient no reacciona, ni davant d’estímuls dolorosos. Es requereix ventilació assistida manual o amb respiradors. En aquests casos la funció cardiovascular es pot veure alterada.

La Sedació Conscient s’enquadra dins dels nivells de sedació: mínima i moderada.

Quins materials s’utilitzen durant la sedació conscient?

 • Seroteràpia, claus de 3 passis
 • Medicació sedant
 • Fàrmacs per contrarestar efectes adversos de sedants
 • Medicació cardiovascular
 • Analgèsics
 • Corticoides
 • Tensiòmetres, Pulsòmetres i pulsioxímetros portàtils
 • Material per via aèria
 • Mesurador de glucèmia capil·lar

Quins són els avantatges de la sedació conscient?

 • Aporta un estat de major tranquil·litat al pacient, disminuint l’estrès durant els tractaments.
 • Permet realitzar diversos tractaments en una mateixa visita a l’odontòleg.
 • Redueix el nombre de visites del pacient a la clínica.
 • Millor control del dolor postoperatori.
 • Dona més seguretat al pacient, ja que es un tipus de sedació monitoritzada per un anestesiòleg especialista.

Hi ha algun risc durant un tractament amb sedació conscient?

En el desenvolupament de qualsevol tractament mèdic, pot haver riscos ja que s’administra de forma paral·lela amb l’anestèsia general (sedació inconscient). No obstant això, aquests riscos no acostumen a arribar a a ser massa grans perquè els anestesiòlegs estan presents durant la visita per solucionar qualsevol imprevist.

Els possibles riscos serien: reaccions al·lèrgiques als fàrmacs, reaccions del sistema nerviós davant d’estímuls dolorosos, aspiracions de secrecions a nivell pulmonar, hipoxèmia per hipoventilació.

Existeixen contraindicacions per a la sedació conscient?

Per identificar qualsevol contraindicació en un pacient durant la sedació conscient, l’anestesiòleg especialista ha de realitzar una avaluació de la seva història clínica i una anamnesi.

Aquesta avaluació es basa en una sèrie de preguntes realitzades prèviament a la intervenció odontològica i que el pacient ha de revisar abans d’acceptar la realització de la sedació.