Estètica dental

L’estètica dental és una especialitat que se centra a recuperar el somriure després del tractament funcional i de salut bucodental.

Per què té importància l’estètica dental?

El somriure és la marca d’identitat de cada persona. Segons els últims estudis de l’American Academy of Cosmetic Dentistry, un somriure agradable i estètic s’ha convertit en una prioritat per al 80% dels enquestats, que destaquen que el tret més important en conèixer una persona és el seu somriure.

Les solucions més habituals per aconseguir el resultat estètic són les facetes dentals de porcellana, ceràmica, disilicat de liti, safir o compòsit.

Què són les facetes dentals?

En els casos més extrems, causats per un desgast excessiu de les dents del pacient perquè pateix bruxisme, l’estètica es recupera amb corones o pròtesis fixes sobre les dents del pacient, la qual cosa permet recuperar la dimensió vertical i la grandària de les peces. Són les anomenades facetes dentals.

Perquè m’hauria de fer un emblanquiment dental?

Els emblanquiments dentals professionals es fan sempre sota prescripció mèdica i ajuden a recuperar el blanc de l’esmalt que es perd amb el pas del temps i a causa de les agressions produïdes pel tabac i per aliments o begudes amb components elevats de tint.