3 Curiositats sobre l’ortodòncia invisible

El 1945, el doctor H. D. Kiesling, va establir que es podien fer moviments dentaris amb aparells amovibles de plàstic, però, en la dècada dels noranta, Zia Chishti, emprenedor nord-americà, va fundar una empresa amb la idea de crear alineadors plàstics dentals usant la tecnologia més avançada d’impressió 3D.

Al principi només es podien tractar casos simples, com apinyament lleu o dents separades, però actualment es poden tractar casos cada vegada més complexos, com mossegada creuada, sobremossegada, ressalt i fins i tot extraccions.

Les fèrules solen anar soles. No obstant això, de vegades no són capaces de fer-ho tot soles i s’afegeixen unes petites boletes de compòsit que es col·loquen cementades sobre les superfícies dentals i serveixen de suport als alineadors per fer moviments més complexos.