3 Curiositats sobre les llagues orals

La majoria de les llagues apareixen a causa de les mossegades accidentals quan es menja, pel tabac, l’ortodòncia i les al·lèrgies. Altres causes internes també poden ser els canvis hormonals i el nerviosisme o l’estrès.

Les aftes, a diferència de l’herpes oral, no són contagioses i generalment tenen un aspecte groguenc o vermellós.

Hi ha tres tipus d’aftes, les petites, les grans i les herpetiformes. Les petites solen durar entre 7 i 10 dies, i es localitzen a la regió bucal anterior. Les aftes grans, de mida superior i més doloroses, es produeixen entre un 10% i un 12% dels casos. Les aftes herpetiformes, que representen al voltant del 10% dels casos, apareixen en qualsevol part de la boca i poden deixar cicatriu.