Telèfon gratuït
atenció al pacient

900 131 002

TRUCA GRATIS

Primera cita gratis

23/01/2024 | Blog

Tractament conducte

El tractament de conducte és un procediment delicat mitjançant el qual es procedeix a eliminar els bacteris i el teixit nerviós mort o que es troba en descomposició dins d’una dent.

Aquest tractament es realitza quan el nervi de la dent es troba danyat de forma irreversible i ja no és possible un tractament per conservar-lo. Això pot ocórrer a causa d’una infecció o inflamació. A més de retirar aquest teixit, durant el tractament de conducte o endodòncia també es procedeix a la neteja i desinfecció dels conductes, i també se segellen per evitar que hi hagi una reinfecció.

El teixit d’una dent pot danyar-se per diferents causes, com poden ser càries, empastaments esquerdats, cop a la boca o malalties de les genives. Quan el dany és molt sever i afecta el nervi de la dent, l’odontòleg ha d’avaluar l’opció d’aplicar una endodòncia. Es tracta d’un tractament dràstic que redueix la vida útil de la dent, al qual es recorre només quan el nervi ja no és recuperable.

 

¿Quin és el procediment d’un tractament de conducte?

El procediment que els odontòlegs duen a terme per realitzar un tractament de conducte, comença perforant la dent afectada per passar a continuació a retirar el teixit nerviós danyat.

Després és necessari que la peça dental es netegi, es modeli i s’ampliï la cambra pulpar i els conductes de l’arrel de la dent, perquè així aquests puguin ser omplerts.
Per acabar, la dent es restaura usant amalgama o resina dental per cobrir la corona en cas que sigui necessari.

Es tracta d’un tractament complicat que requereix dur a terme els diferents passos de manera seqüencial (en moltes ocasions en diferents dies, per la qual cosa es necessiten diverses visites a l’odontòleg per completar tot el procés) També cal tenir en compte que es tracta d’un tractament irreversible.

 

¿Quins són els riscos del tractament de conducte?

El tractament de conducte, igual que qualsevol altre tractament complex, implica alguns riscos. No obstant això, aquests riscos depenen de les circumstàncies concretes de cada cas. L’odontòleg que realitza el tractament sol ser l’encarregat d’informar el pacient de quins són els riscos que comporta l’endodòncia per al seu cas concret.

La major part dels efectes del tractament de conducte es manifesten durant el mateix tractament, que com comentàvem implica diverses fases que es poden prolongar durant cert temps.

Un efecte secundari del tractament de conducte bastant comú és l’aparició d’una major sensibilitat dental, sobretot durant el raspallat i neteja de les dents. Normalment, és alguna cosa temporal que desapareix diverses setmanes després de finalitzar el tractament. Si presenta dolor fort o si les molèsties es prolonguen durant més temps, el pacient haurà de consultar amb el seu odontòleg com més aviat millor.

Però si la seva dent no sana correctament, o la mateixa s’infecta o danya, és necessari que el tractament es faci de nou. Això es coneix com a retractament de conducte.

 

¿Quines són les alternatives al tractament de conducte?

En alguns casos les dents que es troben en un estat que no permet que puguin ser reparades amb el tractament de conducte. Normalment, són casos en els quals el pacient presenta una malaltia molt greu en les genives o la dent està danyada greument. Quan es donen aquestes circumstàncies, l’odontòleg pot considerar que la dent no reuneix les condicions necessàries per completar tots els passos de l’endodòncia, o bé que una vegada finalitzada no tindrà el sosteniment suficient per a poder conservar-la en la seva posició.

Per tant, una alternativa al tractament de conducte que l’odontòleg pot indicar és realitzar l’extracció de la dent que està afectada.


Deixa’ns les teves dades i et trucarem nosaltres directament

  • Opcions de finançament
  • Garantia de satisfacció
  • Odontòlegs experts